برای بستن ESC را بزنید

سایه های دیجیتالی یا رد پاهای دیجیتالی چیست ؟

زمان مطالعه تقریبی: ۴ دقیقه سایه های دیجیتالی (digital shadow) یا رد پاهای دیجیتالی(digital footprint) یک زیر مجموعه از آثار دیجیتالی شامل اطلاعات شخصی ، فنی یا سازمانی می باشند که اغلب به شدت محرمانه…

ادامه مطلب