برای بستن ESC را بزنید

کنترل ایده های جدید!!!(درس ۱ از دوره پرورش ایده)

مسعود معاونی 0 0

زمان مطالعه تقریبی: ۷ دقیقه   ایده پردازی بسیار آسان است ، اما اجرای آن مشکل است !!! آیا شما تعداد زیادی ایده دارید که درباره اجرای آن ها مطمئن نیستید ؟ یا شاید هم…

ادامه مطلب