زمان مطالعه تقریبی: ۳ دقیقه

خودروهای بدون راننده

منبع :موسسه ماساچوست
نقل و بازتاب در وب سایت مهندس مسعود معاونی
http://moaveni.ir
جدیدترین مطالعات نشان می دهد که مردم درباره ستاریوهای ایمنی مربوط به خودروهای بدون راننده ، یک رویکرد متناقض دارند . این در حالی است که خودروهای بدون راننده باید به یک واقعیت در جاده ها تبدیل شوند .
مردم در زندگی امروز می خواهند تا تلفات جاده ای به حداقل ممکن برسد .Iyad Rahhwan به عنوان استاد رسانه در MIT بر روی این موضوع در حال پژوهش است .
خودروهای بدون راننده یک سردرگمی خاصی در مورد ایمنی دارند .این وسایل نقلیه مستقل با مجموعه ای از قوانین ایمنی برنامه ریزی شده اند و این در حالی است که بسیاری از این قوانین با یکدیگر ممکن است در تضادشدید (جنگ) باشند .
فرض کنید یک ماشین بدون راننده یا باید با عابران پیاده تصادف کند و یا منحرف شده و سرنشینان داخل آن آسیب ببینند .در چنین مواردی چه کاری باید انجام داد .
در یک سری از نظر سنجی های صورت پذیرفته در دانشگاه ام آی تی در سال گذشته ، محققان دریافتند که مردم ترجیح می دهند که از وسایل نقلیه بدون راننده برای کاهش تلفات استفاده کنند ولی همزمان پاسخ دهندگان اعلام کردند که آنها نمی توانند در شرایط حاضر به ایمنی چنین خودروهایی اعتماد کنند .
بزرگترین چالشی که برای طراحان الگوریتم های خودروهای بدون راننده وجود دارد این است که آنان باید به یک موازنه بین هزینه ،ارزش های اخلاقی ،منافع شخصی و ایمنی برسند .
در واقع غیر از مباحث فنی و علمی ، بزرگترین مشکل حال حاضر سیستم خودکار رانندگی ،معضل اجتماعی این وسایل می باشد .
بررسی ها می گوید که ۷۵ درصد مردم معتقدند که یک ماشین بدون راننده باید به اخلاق پایبند بوده ، مثلا در شرایطی که ممکن است جان ۱۰ نفر در خطر باشد باید بتواند طوری تصمیم بگیرد که از جاده خارج شود و جان ۱ نفر (به عنوان مثال سرنشین حاضر در همان خودرو) به خطر بیفتد .
این چالش یک مساله بزرگ است که باید در ذهن افراد ، دولت ، شرکت های بیمه و خودروساز به شکل منطقی حل گردد . در این راستا نیاز به ترمیم و تغییراتی در قوانین رانندگی می باشیم . از طرفی از لحاظ فنی هم باید به این مساله توجه کرد که عملکرد فردی چنین خودروهایی را باید درمقیاس توده ای (جمعی) در نظر گرفت .
محققان تحقیق حاضر را در حد یک بحث نظری انجام داده اند ولی آنان معتقدند که می توانند این بحث را به شکل تجربی -آگاهانه ،نیز انجام داده و نتایج آن را در علوم فنی ،مهندسی و انسانی به کار گیرند .

https://telegram.me/moaveni_ir