زمان مطالعه تقریبی: ۳ دقیقه

شبکه ناهمگن

افزایش تعداد داده ها در سرویس های پهن باند تلفن همراه رقابت های گسترده ای را بر سر منابع رادیویی ایجاد کرده است . این چالش با افزایش ظرفیت طیف های رادیویی جدید و اضافه شدن فناوری های چند آتنی و پیاده سازی های کارآمدتر و طرح های کدینگ متنوع در حال پیگیری می باشد . هر چند اقدامات در محیط های شلوغ و در لبه های سلول ها که عملکرد به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می یابد کافی نمی باشد .
اپراتورها به دنبال جمع کردن سلول های کوچک و یکپارچه سازی آن ها با شبکه های ماکرو خود هستند و بدین شکل به دنبال کنترل بارهای ترافیکی و حفظ عملکرد خود می باشند . یکی از راه های گشترش شبکه های بزرگ (Macro) موجود حفظ آن ها به صورت ناهمگن است . در اولین مرحله یک سلول کوچک ایجاد می شود و اگر این سلول کوچک نتواند پوشش کافی را ایجاد کند از سلول ماکرو برای بهبود عملکرد شبکه استفاده می کند و بدین شکل یک شبکه ناهمگن با مجموعه ای از سلول های ماکرو و سلول های کوچک به وجود می آید .
شبکه های ناهمگن در حال حاضر در GSM استفاده می شوند . سلول های بزرگ و کوچک در GSM از طریق فرکانس های مختلف از یکدیگر جدا می شوند . این راه حل در LTE هنوز هم امکان پذیر است . البته شبکه های LTE از یک فرکانس برای حداکثر کردن استفاده از پهنای باند متمرکز هستند . در شبکه های ناهمگن سلول ها با اندازه های مختلفی از جمله ماکرو ، میکرو ، پیکو و فمتو معرفی شده اند که بر اساس کاهش قدرت ایستگاه پایه است . اندازه یک سلول به عوامل مختلفی از جمله موقعیت یک آنتن و محیط استقرار بستگی دارد .
معرفی و ترکیب سلول ها با سایزهای گوناگون منجر به تولید یک شبکه ناهمگن می شود که منجر به پیچیدگی در برنامه ریزی شبکه می شود . در یک شبکه ناهمگن گره های با قدرت بالا در دسته Large Cell ها قرار می گیرند و گره های که قدرت کمی دارند در دسته Small Cell ها قرار می گیرند . یک مساله مهم در شبکه های ناهمگن ارائه خدمات درست و کامل به کاربران است . شبکه های ناهمگن معمولا با تداخل های مواجه هستند و طرح های مختلفی برای کاهش تداخل در این شبکه ها ارائه گردیده است و هدف بسیاری از آن ها استفاده از لبه ها برای بهینه سازی می باشد .
نویسنده : Jeanette Wannstrom
ترجمه ، جمع آوری ، ویرایش : مهندس مسعود معاونی

https://telegram.me/moaveni_ir