زمان مطالعه تقریبی: ۲ دقیقه

پهپاد کنترل مخابراتی

می توان با استفاده از عکس هوایی گرفته شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین و نرم افزارهای فتوگرامتری ، به ایجاد مدل های سه بعدی دقیقی از محیط های شهری پرداخت . این مدل های سه بعدی جهت بهبود انتشار امواج رادیویی در فرکانس های پایین مورد استفاده قرار می گیرند .
با توسعه دستگاه های تلفن همراه به طور فزآینده ای نیاز به شبکه های بی سیم افزایش یافته است .با استفاده از این پهپادهای و عکس های دریافتی از آنها می توان به موقعیت درست اشیاء در محیط دست یافت و بدین شکل ایستگاه های پایه می توانند قدرت و پوشش مطلوبی را بر اساس نیازها طراحی کنند . این ایده برای طراحی اتصالات بی سیم ۵G و اینترنت اشیاء می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد .
طراحی شبکه های ۵G در مقیاس بزرگ نیاز به ثبات زیادی دارد . این در حالی است که اشیاء کوچک به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی قرار دارند . به همین منظور طراحی و پیاده سازی مدل های سه بعدی با استفاده از فتوگرامتری به وسیله پهپاد به عنوان روش موثری در این زمینه مطرحح است .
نویسنده و گردآورنده : مسعود معاونی
منبع :ieeexplore.ieee.org/iel7/25/4356907/07592474.pdf